รับสมัครบทความออนไลน์

สาระสำคัญรับบทความออนไลน์ เพื่อลงในวารสาร JSSE ฉบับที่ 1 ปีที่ 1
เนื่อหาข่าว

รับสมัครบทความวิชาการ และบทความวิจัย เพื่อลงในวารสาร JSSE  ฉบับที่ 1 ปีที่ 1  โดยรับบทความผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

สมัครสมาชิก เพื่อส่งบทความ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ประเภทข่าวข่าวประกาศ
วันที่ประกาศNov 16, 2016