รับสมัครบทความออนไลน์ เพื่อลงในวารสาร JSSE ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

สาระสำคัญรับสมัครบทความออนไลน์ เพื่อลงในวารสาร JSSE ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
เนื่อหาข่าว

รับสมัครบทความวิชาการ และบทความวิจัย เพื่อลงในวารสาร JSSE   ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  โดยรับบทความผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

สมัครสมาชิก เพื่อส่งบทความ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ประเภทข่าวข่าวประกาศ
วันที่ประกาศJan 2, 2019